Bát molypden

  • MO Molybdenum bowl 1

    MO Molypden bát 1

    Ứng dụng và phổ biến khoa học Molypden Molypden là một nguyên tố kim loại, ký hiệu nguyên tố: Mo, Tên tiếng Anh: molypden, số hiệu nguyên tử 42, là một kim loại VIB. Khối lượng riêng của molypden là 10,2 g / cm 3, nhiệt độ nóng chảy là 2610 ℃ và nhiệt độ sôi là 5560 ℃. Molypden là một loại kim loại màu trắng bạc, cứng và dai, có nhiệt độ nóng chảy cao và dẫn nhiệt cao. Nó không phản ứng với không khí ở nhiệt độ phòng. Là nguyên tố chuyển tiếp nên dễ thay đổi trạng thái oxi hóa, ...
  • MO Molybdenum bowl 2

    MO Molypden tô 2

    Ứng dụng và phổ biến khoa học Molypden Molypden là một nguyên tố kim loại, ký hiệu nguyên tố: Mo, Tên tiếng Anh: molypden, số hiệu nguyên tử 42, là một kim loại VIB. Khối lượng riêng của molypden là 10,2 g / cm 3, nhiệt độ nóng chảy là 2610 ℃ và nhiệt độ sôi là 5560 ℃. Molypden là một loại kim loại màu trắng bạc, cứng và dai, có nhiệt độ nóng chảy cao và dẫn nhiệt cao. Nó không phản ứng với không khí ở nhiệt độ phòng. Là nguyên tố chuyển tiếp nên dễ thay đổi trạng thái oxi hóa, ...