Dập chết

  • Stamping Die

    Dập chết

    Khuôn dập là một loại thiết bị quy trình đặc biệt dùng để xử lý vật liệu (kim loại hoặc phi kim) thành các bộ phận (hoặc bán thành phẩm) trong quá trình dập nguội, được gọi là khuôn dập nguội (thường được gọi là khuôn dập nguội). Dập là một loại phương pháp xử lý áp lực, sử dụng