Rô bốt

 • Four Axis Robot Series

  Dòng Robot bốn trục

  Dòng rô bốt bốn trục Dòng rô bốt bốn trục JZJ100B-230 100KG Dòng rô bốt bốn trục JZJ25B-180 25KG Dòng rô bốt bốn trục JZJ15B-140 15KG Giới thiệu sơ lược về rô bốt xếp dỡ tự động: 1. Rô bốt xếp dỡ có tải trọng lớn từ vài kg đến vài trăm kg; 2. Tốc độ chạy nhanh và có thể điều chỉnh; 3. Hành động linh hoạt, có thể hoàn thành các nhiệm vụ xếp dỡ và xếp dỡ phức tạp; 4. Độ tin cậy cao và s ...
 • Six Axis Robot Series

  Dòng robot sáu trục

  Dòng Robot sáu trục Dòng rô bốt sáu trục JZJ50A-270 (100A270) 50KG Dòng rô bốt sáu trục JZJ06A-090 6KG Dòng rô bốt sáu trục JZJ10A-160 10KG Dòng rô bốt sáu trục JZJ20A-180 20KG Giới thiệu tóm tắt về rô bốt xử lý tự động: 1. Tải và rô bốt dỡ hàng có tải trọng lớn từ vài kg đến vài trăm kg; 2. Tốc độ chạy nhanh và có thể điều chỉnh; 3. Hành động linh hoạt, có thể hoàn thành việc xử lý phức tạp và ...
 • Welding Robot Series

  Dòng Robot hàn

  Robot hàn Dòng rô bốt hàn JZJ06C-180 Dòng rô bốt hàn JZJ06C-144 Dòng rô bốt hàn JZJ06C-160 Dòng rô bốt hàn JZJ06C-200 Giới thiệu tóm tắt Robot hàn là một rô bốt công nghiệp liên quan đến hàn (bao gồm cả cắt và phun). Theo định nghĩa của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) thì robot công nghiệp thuộc loại robot hàn tiêu chuẩn, robot công nghiệp là một chương trình đa năng, có thể lặp lại ...