Robot bốn trục

  • Four Axis Robot Series

    Dòng Robot bốn trục

    Dòng rô bốt bốn trục Dòng rô bốt bốn trục JZJ100B-230 100KG Dòng rô bốt bốn trục JZJ25B-180 25KG Dòng rô bốt bốn trục JZJ15B-140 15KG Giới thiệu sơ lược về rô bốt xếp dỡ tự động: 1. Rô bốt xếp dỡ có tải trọng lớn từ vài kg đến vài trăm kg; 2. Tốc độ chạy nhanh và có thể điều chỉnh; 3. Hành động linh hoạt, có thể hoàn thành các nhiệm vụ xếp dỡ và xếp dỡ phức tạp; 4. Độ tin cậy cao và s ...