Cuộn thép

  • “DAEHUYN” Series Line

    Dòng Sê-ri “DAEHUYN”

    Thép không gỉ cuộn 301, cuộn inox 303, cuộn inox 304L, cuộn inox 304 / 2b Loại vật liệu Đai inox 304, đai inox 304L, đai inox 303, đai inox 302, đai inox 301, Đai inox 430, không rỉ Đai sắt, đai inox 201, đai inox 202, đai inox 316, đai inox 316L, cuộn inox 304, ...