Robot sáu trục

  • Six Axis Robot Series

    Dòng robot sáu trục

    Dòng Robot sáu trục Dòng rô bốt sáu trục JZJ50A-270 (100A270) 50KG Dòng rô bốt sáu trục JZJ06A-090 6KG Dòng rô bốt sáu trục JZJ10A-160 10KG Dòng rô bốt sáu trục JZJ20A-180 20KG Giới thiệu tóm tắt về rô bốt xử lý tự động: 1. Tải và rô bốt dỡ hàng có tải trọng lớn từ vài kg đến vài trăm kg; 2. Tốc độ chạy nhanh và có thể điều chỉnh; 3. Hành động linh hoạt, có thể hoàn thành việc xử lý phức tạp và ...