Robot hàn

  • Welding Robot Series

    Dòng Robot hàn

    Robot hàn Dòng rô bốt hàn JZJ06C-180 Dòng rô bốt hàn JZJ06C-144 Dòng rô bốt hàn JZJ06C-160 Dòng rô bốt hàn JZJ06C-200 Giới thiệu tóm tắt Robot hàn là một rô bốt công nghiệp liên quan đến hàn (bao gồm cả cắt và phun). Theo định nghĩa của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) thì robot công nghiệp thuộc loại robot hàn tiêu chuẩn, robot công nghiệp là một chương trình đa năng, có thể lặp lại ...