Máy ép cơ một trục quay đơn (Sê-ri STD)

  • Solid Frame Single Crank Mechanical Press (STD series)

    Máy ép cơ một trục quay đơn (Sê-ri STD)

    Đặc điểm hiệu suất chính: Độ cứng thân cao (độ biến dạng) 1/8000: độ biến dạng nhỏ và thời gian duy trì độ chính xác lâu dài. Sử dụng phanh ly hợp ướt khí nén, bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm, tiếng ồn thấp, tuổi thọ lâu dài. Thanh trượt sử dụng đường dẫn hướng bốn góc và tám cạnh, có thể mang tải trọng lệch tâm lớn để đảm bảo duy trì độ chính xác dập lâu dài và ổn định. Đường ray dẫn hướng trượt áp dụng "quá trình làm nguội tần số cao" và "quá trình mài đường ray" ...